ثبت استارتاپ و کسب و کار شما در تینک بیگ

تینک بیگ بخش ویژه‌ای را برای حمایت از کسب و کارهای نوین و استارتاپ ها اختصاص داده است. در صورتی که کسب و کار شما ویژگی‌های یک کسب و کار نوین یا استارتاپی را داراست با تکمیل فرم زیر و ثبت آن در تینک بیگ به معرفی و شناخته‌تر شدن خودتان کمک خواهید کرد. تینک بیگ علاوه بر این اگر برای کسب و کار شما سرمایه‌گذار یا شریکی پیدا شود شما را با خبر می‌کند. بنابراین لطفا در تکمیل این فرم و وارد نمودن اطلاعات تماس صداقت داشته باشید. ما تنها نام شما و اطلاعات مربوط به کسب و کارتان همراه با توضیحاتی که خودتان تعیین کرده‌اید را به صورت عمومی نمایش می‌دهیم. در بخش توضیحات سعی کنید تمام ویژگی‌های کسب و کارتان را به صورت خلاصه بیان کنید.

    دیدگاه بسته شده اند.